Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku

Podstrony

Freciulki moje i Świneczki kochane (te duże)

Temat: Logo stacji telewizyjnej.

Ok więc logo odpada a co z zamiennikiem logo(a)?

JUz ci tłumaczyłem, że "logo" się nie odmienia. Nie czytasz postów? Czy wolno się uczysz?


Ok więc logo odpada a co z zamiennikiem logo(a)?

Coś na wzór tego Kliknij, aby zobaczyć załącznik oczywiście to logo zrobiłem sam... różni się od orginału jaśniejszymi kolorami i odrobinkę zmienionym kształtem


Fachowo to się nazywa plagiat.


A jak się ma kwestia z tymi znanymi aktorami?Też niewolno umieszczać czy wolno ale z jakimiś wytycznymi(skąd pochodzi zdjęcie ,umieszczenie linka itp.) ?

Jesli chodzi o gwiazdy, to nawet umieszczenie zdjęcia znanych aktorów kupione gdzieś nie wystarczy. Trzeba mieć zgodę na publikację (również w danym kontekście). Najczęściej gwiazdy, celebryci mają swoich managerów i to do nich anleży kierować zapytania. Wykorzystanie wizerunku gwiazdy bez jej zgody jest naruszeniem prawa. Słyszałes kiedyś o pozwie Górniak vs. Fakt? Znajdź sobie i dowiedz się o publikowaniu wizerunku.

PS nie jestem prawnikiem, ale sądzę, że prawnik po prostu dodałby do mojej wypowiedzi odpowiednie paragrafy.


Czekam na dokładniejszą wypowiedź.

Czyli chcesz coś zrobić i teraz taka dokładniejsza odpowiedź ma potwierdzić , że wszystko jest ok, kiedy nie jest, tak?
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=44764Temat: Sprzedaż zdjęć na stockach Niesamowita burza mózgów na temat zarabiania na fotach
Sztuczne powiększanie zdjęć zazwyczaj wiąże się z utratą jakości zdjęcia, co może skutkować odrzutem z powodu np. "artifacting when viewed at full size" lub "visible editing", itd... Sam Shutterstock dopuszcza powiększanie zdjęć do max. 5% od wyjściowego pliku. No bo nie zapominajmy, że foty, które uploadujemy poddawane są ocenie przy powiększeniu 100%... A fakt faktem na niektórych stockach sprzedaż dużych formatów jest dużo bardziej opłacalna, ale... zdarza się dość rzadko.

Szumy... Przyznam szczerze, że iso 200 na 50D skutkuje wieloma odrzutami z powodu noise... Najczęściej odrzuca Istock I Shutterstock. Istotnie przy powiększeniu 1:1 widać wielokolorowe przypadkowe pixele w ciemnych partiach. Jednak stocki typu Fotolia i Dreamstime łykają to bez problemu. Ponoć iso 400 z 5D przechodzi wszędzie...

Znaki firmowe - wszystko co charakterystyczne dla jakiejkolwiek marki (logo, trzy paski Adidasa, obudowa Nokii) nie przechodzi. Należy skrupulatnie usuwać lub zwyczajnie unikać. Istnieją też dokumenty Property Release, gdzie właściciel marki, wnętrza, czegokolwiek może złożyć podpis i wtedy mamy wolną rękę.

A zgoda modela na wykorzystanie wizerunku- każdy stock wymaga dokumentu Model Release. Każdy ma swój wzór, ale krąży po świecie formularz, który przechodzi jako uniwersalny na wszystkich stockach - link - używam i faktycznie przechodzi wszędzie.
Ten post był edytowany przez bociek666 dnia: 22 Wrzesień 2009 - 22:37
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=514866


Temat: "Pozwolenie na robienie zdjęć"
Gdzie mogę znaleźć wzór umowy na publikację zdjęć / wykorzystanie zdjęć / wizerunku osoby fotografowanej? Np robię komuś fotę i chciałbym ją opublikować np w internecie oczywiście za zgodą danej osoby.Ewentualnie sprzedać to zdjęcie (oczywiście model / modelka) dostała by część kasy tak jak w umowie.
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=10426


Temat: Fotografia ślubna co Pentaxsiarz wiedzieć powinien
Teoretycznie wystarczy zgoda ustna, ale jak to w zyciu bywa, lepiej sie zabezpeczyc pisemkiem.

A ma ktos moze wzor zgody na wykorzystanie wizerunku?
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=19883


Temat: Fotografia ślubna co Pentaxsiarz wiedzieć powinien

A ma ktos moze wzor zgody na wykorzystanie wizerunku?

Model Release
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=19883


Temat: umowa fotograf - modelka
Standardowy wzór umowy:

Umowa dwustronna zdjęć w systemie „za pozowanie”

1.Zawarta pomiędzy ...............zwanym dalej Fotografem i legitymującym się dowodem osobistym ...........wydanym przez
.............zamieszkałym .................
a
.......... zwaną dalej Modelką i legitymującą się dowodem osobistym .................................................................................... wydanym przez.................................................................................. zamieszkałą ....................................................................
..........................................................................................
2.Umowa dotyczy Zdjęć, które wykona Fotograf pozującej Modelce w trakcie sesji fotograficznej. Przez zdjęcia rozumie się także ich retusz i modyfikacje graficzne, których dokona fotograf.
3.Sesja to wykonanie szeregu zdjęć w celu promowania działań Modelki i Fotografa. Dzięki sesji obie strony zyskują doświadczenie i bezpłatne zdjęcia.
4.Krótki opis miejsca i treści sesji:
...........................................................................

5.Modelka pozuje do zdjęć nieodpłatnie oraz ponosi wszelkie koszta związane ze swym dojazdem, ubezpieczeniem, fryzjerem, kosmetykami i makijażem.
6.Fotograf ponosi koszty materiałów fotograficznych, wynajęcia studia wraz wyposażeniem, obróbki zdjęć i zobowiązuje się do przekazania Modelce płyty CD z wybranymi przez siebie zdjęciami z sesji w postaci cyfrowej.
7.Dopuszcza się możliwość przekazania Modelce zdjęć poprzez Internet.
8.Niniejsza umowa zezwala na wykorzystanie zdjęć przez Fotografa w celach komercyjnych w sensie sprzedaży osobom trzecim.
9.Modelka ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać swe zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny.
10.Punkt 9 niniejszej umowy nie obejmuje publikacji w mediach drukowanych lub internetowych, gdzie dostęp do zdjęć Modelki lub bazy modelek wiąże się z opłatą ze strony oglądających, np. poprzez zakup katalogu, przez SMS'y, system płatności kartami lub inne.
11.Fotograf ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości, a w szczególności na stronach internetowych i w folderach, prospektach dotyczących własnych prac. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jej wizerunku w celach wskazanych w tym punkcie.
12.Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do wskazywania/nie wskazywania imienia i nazwiska/ pseudonimu Fotografa w postaci: .......................................
13.Wykorzystując zdjęcia Fotograf zobowiązuje się do wskazywania/nie wskazywania imienia i nazwiska/pseudonimu Modelki w postaci: ........................................
14.Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć za wyjątkiem zmniejszenia rozdzielczości i kompresji.
15.Fotograf zachowuje wszelkie prawa osobiste i majątkowe w ramach prawa autorskiego do zdjęć w punktach nie uregulowanych niniejszą umową.
16.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla Modelki a drugi dla Fotografa.
17.Umowa jest zawarta bezterminowo, bez możliwości jej jednostronnego zerwania.
18.Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP.Modelka Fotograf

Taką najczęściej stosują fotograficy, którzy nie zajmują się tym całkiem na poważnie i nie stać ich na płacenie modelkom.
Źródło: kujawskiportal.pl/viewtopic.php?t=448


Temat: LETNIE GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
szczegóły na www.mosir.org.pl

LETNIE GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ to młoda dyscyplina, którą proponuje w okresie lata MOSiR. Z roku na rok cieszy się ono coraz większym powodzeniem. Boisko do siatkówki plażowej przy ul. Sportowej 1 stoi otworem dla wszystkich chętnych w czwartki i niedziele od godziny 9.00.

REGULAMIN LETNIEGO GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
WAKACJE 2010
1. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki plażowej - wspaniałej zabawy i formy zdrowego spędzania czasu wolnego Organizacja zajęć w ramach wakacyjnego czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Pozyskanie nowych sympatyków siatkówki plażowej
2. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, ul. Sportowa 1, 25-759-37-13 Informacje dotyczące turnieju udzielane są pod nr 25 752-24-46 lub imprezy@mosir.org.pl
3. Zasady uczestnictwa
Rywalizacja będzie przebiegała w kategorii wiekowej gimnazjum (bez podziału na płeć) oraz w kategorii Open kobiet i Open mężczyzn Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (gimnazja lub open).
4. Terminy turniejów
Terminy w kategorii – gimnazja od 10.00
Środy:29.07.2010; 5,12,19 i 26.08.2010
Dnia 26 sierpnia 2010 do rozgrywek przystąpi osiem najlepszych drużyn wyłonionych z punktacji po pięciu turniejach. Terminy w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn od 10.00
Niedziele: 1,8,15,22 i 29.08.2010
Dnia 29 sierpnia 2010 do rozgrywek przystąpi osiem najlepszych drużyn wyłonionych z punktacji po pięciu turniejach.
5. Miejsce turniejów
Boiska do siatkówki plażowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sportowej 1
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą w biurze zawodów od godz. 9.15 w miejscu przeprowadzania rozgrywek. Zawodnicy nie posiadający 18 lat w chwili przystąpienia do rozgrywek zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub opiekunów na start w turnieju zgodne ze wzorem zamieszczonym przez organizatora na stronie internetowej www.mosir.org.pl. Zaświadczenie ma charakter jednorazowy i obejmuje cały cykl rozgrywek. Wszyscy uczestnicy turnieju w dniu zawodów zobowiązani są do podpisania oświadczenia o starcie w turnieju na własną odpowiedzialność oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich imion, nazwisk i wizerunku wyłącznie do celów promujących turniej (sprawozdanie w prasie i na stronie www.mosir.org.pl, publikacja zdjęć z wizerunkiem uczestników turnieju). Organizator zobowiązuje się, iż dane uczestników nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niż opisany powyżej.
7. System i zasady rozgrywek:
W zależności od ilości drużyn w danej kategorii wiekowej organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywania turnieju. Obok zdobycia odpowiedniej ilości punktów, drużyny biorące udział w Grand Prix zobowiązana są do udziału, w co najmniej 3 turniejach, aby zostać zakwalifikowanym do turnieju w dniu 29.08.2010 oraz aby otrzymać pamiątkową koszulkę, medal i dyplom. Ustala się następujący podział punktów: 1-miejsce 8 punktów, 2-miejsce 7 punktów, 3-miejsce 6 punktów, 4-miejsce 5 punktów, 5 miejsce 4 punkty, 6 miejsce 3 punkty, 7 miejsce 2 punkty, 8 miejsce 1 punkt. Suma punktów zdobytych w 3 turniejach (odrzucony jeden najsłabszy wynik) ustala kolejność miejsc ósemki, która klasyfikuje się do turnieju finałowego.
O kolejności miejsc po turnieju finałowym decyduje suma punktów z 4 spotkań (odrzucony jeden najsłabszy wynik). Zespół tworzy 2 zawodników. Mecz toczy się do 2 wygranych setów, przy czym set 1 i 2 rozgrywane są do 15 pkt. (z przewagą min. 2 pkt), a 3. do 10 pkt. (również z przewagą min. 2 pkt.). Zmiana stron odbywa się po 8 pkt. w secie 1 i 2 oraz po 5 pkt. w secie 3 Każdej drużynie przysługuje 1 przerwa techniczna o długości 30 sekund; dodatkowo, na zmianę stron zespoły mogą poświęcić minutę; czas trwania przerwy między setami w finale – 1 minuta. Drużynie przysługują 3 odbicia z zaliczeniem bloku, jako odbicia 1, przy czym zawodnik blokujący może ponownie odbić piłkę. Nie wolno przyjmować zagrywki odbiciem górnym oburącz. Można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi „twardymi” częściami ramion. Nie wolno atakować (przebijać na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej lub obu rąk. Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, pięścią, czubkami, (ale nie opuszkami) palców i każdą inną „twardą” częścią ramienia. Przy każdym przebiciu piłki na stronę przeciwnika, obrońca nie może odbić pierwszej piłki „palcami”. W takiej sytuacji, podobnie jak przy odbiorze zagrywki, obrońca musi odbić piłkę dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi „twardymi” częściami ramion. Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem. Można odbić piłkę grzbietem dłoni, pięścią lub inną twardą częścią ramienia. Nie ma tzw. „próby wykonania zagrywki” – po podrzuceniu piłki trzeba wykonać zagrywkę. Czas przeznaczony na zagrywkę to 8s po gwizdku sędziego (zagranie przed gwizdkiem nie jest błędem). Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach oraz protestach. Dodatkowe ustalenia i zmiany dot. powyższego regulaminu dokonywane mogą być w dniu turnieju w obecności organizatora, sędziów oraz kapitanów poszczególnych drużyn.
Każdy zawodnik, który wywoła lub wda się w bójkę zostaje wykluczony z gry w całym turnieju. Na terenie obiektu obowiązuje regulamin, z którym każdy biorący udział w zawodach musi się zapoznać i go przestrzegać.
8. Nagrody
Puchary Dyrektora MOSiR dla drużyn, które zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zawodników trzech pierwszych drużyn w każdej kategorii po zakończeniu Grand Prix. Uczestnicy spełniający warunek z pkt. 7 regulaminu otrzymują pamiątkowe medale i koszulki.
9. Pozostałe postanowienia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody mogą zostać przerwane i przełożone na wspólnie ustalony termin. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. Organizator zapewnia szatnie i natryski.
Źródło: plsminsk.fora.pl/a/a,106.html
Powered by MyScript